Centrul social de zi pentru persoane varstnice

Vaslui este realizat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane varstnice

Vezi mai mult

Centrul Social

Image

Titlul proiectului

 “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Social pentru persoane vârstnice sat Berezeni, Comuna Berezeni, județul Vaslui

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și reducerea vulnerabilității persoanelor vârstnice prin înființarea centrului social pentru persoane vârstnice în comuna Berezeni, județul Vaslui.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate unui nr. de 100 persoane vârstnice beneficiare ai centrului de zi în comuna Berezeni pana în anul 2023;
  • Obiectivul specific 2: creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate unui nr. de 150 persoane vârstnice beneficiare ai cantinei sociale în comuna Berezeni până în anul 2023;
  • Obiectivul specific 3: creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate unui nr. de 50 persoane vârstnice beneficiare de îngrijire la domiciliu în comuna Berezeni până în anul 2023.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 4.758.656,77 lei din care valoarea eligibilă este de 4.166.339,53 lei. Valoarea totală nerambursabilă este de 4.083.012,74 lei, din care 3.541.388,60 lei reprezintă contribuţia FEDR și 541.624,14 lei contribuția națională.

Perioada implementării proiectului este 53 luni, respectiv între data 01.04.2017 şi data 31.10.2021.

Proiectul a fost realizat in scopul promovarii incluziunii sociale, combaterii saraciei si reducerii vulnerabilitatii persoanelor vastnice din comuna Berezeni, Judetul Vaslui, prin cresterea calitatii vietii a 150 de persoane de peste 65 ani aflate in situatii de risc. Investitia va asigura cresterea sanselor de incluziune sociala a persoanelor varstnice, dar si o schimbare de atitudine privind discriminarea fata de aceste persoane, prin prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice, promovarea participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice, obtinerea unei independente si a unei sigurante mai mari pentru persoanele cu necesitati de ingrijire de lunga durata.

Rezultate

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului sunt: 1 centru de zi destinat unui număr de 100 de beneficiari persoane vârstnice din comuna Berezeni construit și dotat conform standardelor până la finalul proiectului; 1 unitate de îngrijire la domicilu destinată unui număr de 50 de beneficiari persoane vârstnice din comuna Berezeni, construită și dotată conform standardelor până la finalul proiectului; 1 cantină socială destinată unui număr de 150 de beneficiari persoane vârstnice din comuna Berezeni, construită și dotată conform standardelor până la finalul proiectului.

Parteneriat

Parteneriatul dintre UAT COMUNA BEREZENI și CENTRUL DIACEZAN “CARITAS IAȘI” implementeaza, începând cu data de  01.04.2017, proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Social pentru persoane vârstnice sat Berezeni, Comuna Berezeni, județul Vaslui”, cod SMIS 116811. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1– Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3– Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

 

Primeste noutatile

logo-footer.png
Ne gasiti in comuna Berezeni, judetul vaslui

Str. Principala
+0235 431.326
contact@berezeni-centru-social.ro

footer2

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum si site-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Search