Centrul social de zi pentru persoane varstnice

Vaslui este realizat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Prioritatea 8.1 / Obiectivul Specific 8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane varstnice

Vezi mai mult

Centrul Social

Image

Centrul de zi pentru persoane varstnice din comuna Berezeni, judetul Vaslui a fost realizat prin reabilitatea unei cladiri existente amplasate in intravilanul comunei si este structurat, din punct de vedere al serviciilor sociale propuse a fi prestate, in trei componente majore:

 • 1 centru de zi destinat unui numar de 100 de beneficiari persoane varstnice din comuna Berezeni construit si dotat conform standardelor aplicabile investitiei;
 • 1 unitate de ingrijire la domicilu destinata unui numar de 50 de beneficiari persoane varstnice din comuna Berezeni;
 • 1 cantina sociala destinata unui numar de 150 de beneficiari persoane varstnice din comuna Berezeni construita si dotata conform standardelor aplicabile investitei.

Prin proiect s-a avut in vedere extinderea cladirii existente, cu o suprafata de 234 mp, cu un corp nou, lipit de cel vechi si care comunica cu acesta, pentru asigurarea unui flux coerent din punct de vedere al activitatilor ce se vor desfasura in cladire.Astfel, cladirea Centrului social pentru persoane varstnice este compusa din 2 tronsoane de cladire si anume:

 • un tronson existent, cu destinatia actuala de Centru social pentru copii si adulti, cu gazduire pe perioada temporara, cu suprafata construita de 234 mp, ce a fost reabilitat, modernizat si refunctionalizat;
 • un tronson (extinderea), nou proiectat cu o suprafata construita de 523 mp.

Constructia finala proiectata, compusa din cele 2 tronsoane mentionate mai sus, are o suprafata construita de 757 mp si utila de 667 mp.  Cladirea a fost dotata cu urmatoarele instalatii:

 • instalatii electrice curenti tari;
 • instalatii sanitare;
 • instalatii termice;
 • instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;
 • sistem comunicatii voce-date;
 • instalatie de alarmare impotriva efractiei.

Prin proiect a fost prevazuta achizitionarea de echipamente si dotari medicale, pt. bucatarie, spalatorie, IT si audio-video, autovehicul transport, in vederea respectarii standardelor prevazute de Ordinul nr. 2.126 din 5.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice.Principalele echipamente achizitionate pentru dotarea centrului sunt:

 • echipamente medicale pentru realizarea procedurilor de fizioterapie pentru reabilitare fizica, afectiuni reumatice, afectiuni ortopedice ale persoanelor varstnice: 1 aparat fizioterapie cu 4 module:electroterapie, ultrasonoterapie, magnetoterapie si laser terapie, 1 combina fizioterapie cu module de electroterapie, ultrasunete si laser, 1 combina ultrasunete cu curenti terapeutici: galvanic, puls, TENS, bifazic, interferential si ultarsunete, 1 aparat unde scurte cu unde scurte si emisie scurta si pulsate, 1 baie galvanica tetracelulara cu curent galvanic si curent neofradic;
 • echipamente pentru dotarea bucatariei, din care mentionam : 1 cuptor convectie: capacitate pentru 6 tavi, 1 gratar electric, 1 friteuza electrica, 1 spalator maini, 1 masina de gatit electrica;
 • echipamente pentru dotarea spalatoriei, respectiv: 1 masina spalat rufe 14kg cu 13 cicluri de spalare, 1200 RPM,1 uscator de rufe 10kg cu 13 cicluri de spalare, 1statie de calcat;
 • echipamente pentru dotarea birourilor, respectiv: 8 sisteme PC procesor i3-6100, video integrat HD, mem. 4GB DDR3, HDD, 500GB, 2 multifunctionale format A4, cu functii scanare, copiere, fax, imprimare, all in one, tehnologie: laser, televizor: procesor i3-6100, video integrat HD, mem. 4GB DDR3, HDD 500.

Parteneriat

Parteneriatul dintre UAT COMUNA BEREZENI și CENTRUL DIACEZAN “CARITAS IAȘI” implementeaza, începând cu data de  01.04.2017, proiectul “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru Social pentru persoane vârstnice sat Berezeni, Comuna Berezeni, județul Vaslui”, cod SMIS 116811. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1– Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3– Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.

 

logo-footer.png
Ne gasiti in comuna Berezeni, judetul vaslui

Str. Principala
+0235 431.326
contact@berezeni-centru-social.ro

footer2

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum si site-ul Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Search